Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling 

 Tid : Lørdag den 1. Juli 2023 

Kl. : kl. 13.00 

Sted : På stranden ved badebroen 

Dagsorden : 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af stemmetællere. 

3. Valg af referent. 

4. Forslag til tilføjelse af paragraf til vedtægterne 1. Ny paragraf til vedtægterne: 

§13 

Badebro 

Fra og med 1. januar 2024 indledes et fælles ejerskab med Saltbækvænge Grundejerforening (SVG) af badebro således, at Svenstrup Strand Grundejerforening (SSG) indgår i et ligeligt delt ejerskab med SVG af den badebro, der hvert år opstilles ved Svenstrup Strand Grundejerforenings strandareal (Overdrevet). De nærmere vilkår er fastlagt i en samarbejdsaftale med SVG om badebroen. Alle drifts-/anlægsudgifter deles 50/50 mellem SSG og SVG 

Den årlige drift og kontakt til eksterne leverandører varetages af Svenstrup Strand Grundejerforening. 

SSG hensætter årligt til ny badebro via henlæggelser i regnskabet. 

Badebroen kan anvendes af alle medlemmer af SVG og SSG. 

2. §13 ændres til §14 

5. Eventuelt. 

Efter den ekstraordinære generalforsamling vil foreningen være vært med grill pølser og øl/vand. 

Af hensyn til indkøb af pølser og øl/vand skal du/I melde tilbage om jeres deltagelse til svenstrupstrandgf@gmail.com med Vejnavn og nr. samt antal deltagere 

senest fredag den 23/6 

Der kan stemmes med fuldmagt iht. vores vedtægter. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

Udgivet i Ikke-kategoriseret | Kommentarer lukket til  Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling 

Referat, beretning & regnskab

fra generalforsamlingen Søndag d. 16/4 2023

Udgivet i Ikke-kategoriseret | Kommentarer lukket til Referat, beretning & regnskab

Indkaldelse til generalforsamling Svenstrup Strand Grundejerforening

Tid: Søndag den 16. april 2023
Kl.: kl. 10.00-12.00
Sted:  Røsnæshallen, Elledevej 29, 4400 Kalundborg
 
Dagsorden generalforsamling
1.   Valg af dirigent.
2.   Valg af stemmetællere.
3.   Valg af referent.
4.   Formandens beretning om det forløbne år.
5.   Forelæggelse af foreningens regnskab til godkendelse.
6.   Forelæggelse af foreningens budget for det kommende år, samt fastlæggelse af kontingent.
7.   Behandling af indkomne forslag.
8.   Valg :
 1.   Valg af kasserer for 2 år Per Buchholz              Modtager genvalg
 2.   Valg af Bestyrelsesmedlem for 2 år Jens Peter Larsen     Modtager genvalg
 3.   Valg af Bestyrelsesmedlem for 2 år Ebbe Forup, Modtager genvalg
 4.   Valg af Revisor for 2 år Marianne Christensen, Modtager genvalg
 
9. ”Godt naboskab”
10. Eventuelt.
 
Forslag, som ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen 02.04.2023. iht. vores vedtægter

Der kan stemmes med fuldmagt iht. vores vedtægter.

Indkomne forslag samt regnskaber vil ligger på foreningens hjemmeside.

Facebook gruppe : Grundejerforeningen Svenstrup Strand Kalundborg

Hjemmeside: www.svenstrupstrand.dk

Mail: svenstrupstrandgf@gmail.com

Ps. Husk at melde flytning af hjem adresse samt ændring af mailadresse.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Udgivet i Ikke-kategoriseret | Kommentarer lukket til Indkaldelse til generalforsamling Svenstrup Strand Grundejerforening