Referat, beretning & regnskab

fra generalforsamlingen Søndag d. 16/4 2023

Udgivet i Ikke-kategoriseret | Kommentarer lukket til Referat, beretning & regnskab

Indkaldelse til generalforsamling Svenstrup Strand Grundejerforening

Tid: Søndag den 16. april 2023
Kl.: kl. 10.00-12.00
Sted:  Røsnæshallen, Elledevej 29, 4400 Kalundborg
 
Dagsorden generalforsamling
1.   Valg af dirigent.
2.   Valg af stemmetællere.
3.   Valg af referent.
4.   Formandens beretning om det forløbne år.
5.   Forelæggelse af foreningens regnskab til godkendelse.
6.   Forelæggelse af foreningens budget for det kommende år, samt fastlæggelse af kontingent.
7.   Behandling af indkomne forslag.
8.   Valg :
 1.   Valg af kasserer for 2 år Per Buchholz              Modtager genvalg
 2.   Valg af Bestyrelsesmedlem for 2 år Jens Peter Larsen     Modtager genvalg
 3.   Valg af Bestyrelsesmedlem for 2 år Ebbe Forup, Modtager genvalg
 4.   Valg af Revisor for 2 år Marianne Christensen, Modtager genvalg
 
9. ”Godt naboskab”
10. Eventuelt.
 
Forslag, som ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen 02.04.2023. iht. vores vedtægter

Der kan stemmes med fuldmagt iht. vores vedtægter.

Indkomne forslag samt regnskaber vil ligger på foreningens hjemmeside.

Facebook gruppe : Grundejerforeningen Svenstrup Strand Kalundborg

Hjemmeside: www.svenstrupstrand.dk

Mail: svenstrupstrandgf@gmail.com

Ps. Husk at melde flytning af hjem adresse samt ændring af mailadresse.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
Udgivet i Ikke-kategoriseret | Kommentarer lukket til Indkaldelse til generalforsamling Svenstrup Strand Grundejerforening

Ny hjemmeside

Vi opdaterer hjemmesiden til ny platform…….

Udgivet i Ikke-kategoriseret | Kommentarer lukket til Ny hjemmeside